PRECHEZA jako partner chemické olympiády
09. 3. 2020

PRECHEZA jako partner chemické olympiády

V prostorách chemické učebny a laboratoří Gymnázia Jakuba Škody se 3. března konal již 56. ročník chemické olympiády. PRECHEZA je tradičním hlavním partnerem okresního kola, a tak i letos věnovala do soutěže ceny pro nejúspěšnější řešitele.
Článek
Letos se zúčastnilo 21 žáků a studentů základních škol a osmiletých gymnázií z přerovského okresu. Tématem praktické části byly kationty a v teoretické části žáci řešili úkoly zaměřené na reakce kuchyňské soli, mědi, vápníku a museli si poradit také s výpočty koncentrací fyziologického roztoku. V kategorii základních škol získala první místo Markéta Pecková ze ZŠ Velká Dlážka a v kategorii víceletých gymnázií dosáhl nejlepšího výsledku Filip Večeřa z Gymnázia Jakuba Škody. Nejlepší řešitelé se zúčastní krajského kola chemické olympiády v Olomouci. Organizátorem soutěže je Gymnázium Jakuba Škody a Středisko volného času Atlas a Bios.