Technický útvar

Technický útvar a. s. Precheza se zabývá rozvojem, zvyšováním efektivity výrob, zlepšováním pracovního prostředí, převodem výsledků výzkumu do praxe a intenzifikací výrobních kapacit všech provozů v a. s. Precheza. Je také nositelem, zlepšovatelem a správcem cenného know how výroby anorganických pigmentů, jedinečného a jediného v České republice. Technický útvar se skládá z útvarů Technologie a Inženýrství, Projekce a Konstrukce a Investice.

Vedoucí technického útvaru

Technologie a Inženýrství

Zabývá se přípravou investičních záměrů – od zpracování technicko-ekonomických námětů, rozvah, schémat, studií, chemicko-inženýrských výpočtů, návrhů nových a také zlepšování stávajících technologií, zpracování zadávacích podkladů stavby až po vlastní asistenci u projektování a uvedení do provozu.

Vedoucí Technologie a Inženýrství

Ing. Pavel Bernard
Ing. Pavel Bernard

Projekce a konstrukce

Zpracovává podklady pro investiční akce ve všech stupních projektové dokumentace s využitím kvalitních moderních 3D počítačových programů typu AutoCAD Plant 3D, Inventor. Ve spolupráci s pracovníky útvaru Investice zajišťují podklady a účastní se řízení za účelem získávání stavebního povolení, územních rozhodnutí apod.
 

Vedoucí Projekce a Konstrukce

Ing. Aleš Ledvina
Ing. Aleš Ledvina

Investice

Zajišťují vlastní realizaci investičních staveb v souladu s platnou legislativou.
 

Vedoucí investic

Ing. Antonín Filák
Ing. Antonín Filák