FEPREN

železité pigmenty

Vyrábějí se ze zelené skalice (meziprodukt při výrobě titanové běloby) v barvách červené, černé, hnědé, zelené, žluté a oranžové. Je to netoxický, ve vodě nerozpustný pigment ve formě prášku a granulí. Používá se pro pigmentaci nátěrových hmot, tmelů, plastů, umělých usní a koženek, gumy a papíru, ale i při výrobě keramických barvítek, skla, leštících přípravků. Nejrozšířenější aplikace je ve stavebnictví, při výrobě prefabrikátů, betonové a pálené krytiny, barevných cementů, cihel a dlaždic.
 

Technický dotaz

Obchodní dotaz

FEPREN

Verze produktu pro:

Pro stavebnictví

Železité pigmenty FEPREN nachází široké uplatnění ve stavebnictví, a to zejména k probarvení betonových stavebních prvků - betonových dlaždic, zámkové dlažby, betonové střešní krytiny, umělého kamene, suchých omítkových směsí a asfaltu či bitumenu.

Pigmenty FEPREN splňují přísná kritéria pro použití ve stavebnictví definovaná harmonizovanou normou ČSN EN 12878 dle níž jsou certifikovány. Vykazují dobrou povětrnostní odolnost, která je zajištěna tím, že se jedná o syntetické pigmenty na bázi stabilních oxidů železa. Světlostálost je potvrzena řadou testů na povětrnosti i v laboratoři. Obecně jsou oxidy železa odolné vůči alkáliím a vyznačují se vysokou barvící sílou, v případě pigmentů FEPREN® garantovanou faktem, že se jedná o syntetické pigmenty bez dalších přísad (plniv). Pigmenty FEPREN®, jsou-li správně aplikovány, vykazují dobrou dispergovatelnost (zapracování) do betonové směsi. Pigmenty na bázi oxidů železa jsou inertní a tudíž bezpečné pro životní prostředí.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Jsme tu pro vás

Ing. Michal Ondráček, Ph.D.
Ing. Michal Ondráček, Ph.D.

Pro asfaltové betony a emulze

Asfalt je v přírodě se vyskytující nebo synteticky vyrobená směs z bitumenu, minerálních látek, případně z dalších přísad a příměsí. Asfaltové pojivo umožňuje probarvení anorganickými barevnými pigmenty, a tak mohou vznikat barevně rozmanité asfaltové povrchy. Možné barevné odlišení pak přináší nejen přidanou estetickou hodnotu asfaltových povrchů, ale především přehlednost místní dopravní situace a zvýšenou bezpečnost silničního provozu na těchto úsecích.

Alternativou standardně používaných asfaltů mohou být transparentní pojiva, jež mají stejné zpracovatelské a užitné vlastnosti, pouze v barvě jsou neutrální mírným nádechem do žluta. V tomto případě jsou anorganické pigmenty zvláště účinné zejména v kombinaci s barevně odpovídajícími minerálními složkami.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Jsme tu pro vás

Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Ing. Jan Přikryl, Ph.D.

Pro nátěrové hmoty

Železité pigmenty FEPREN jsou vhodné jak pro vodouředitelné, tak pro rozpouštědlové systémy. Všechny v našem portfoliu nabízené jemně mleté druhy jsou vyráběny s vysokou stabilitou barevného odstínu, vynikající kryvostí a vybarvovací silou. Zlepšení dispergovatelnosti se dosahuje speciálním mletím tzn. mikronizací. Mikronizované druhy jsou doporučovány pro vrchní barvy (top coat).

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Jsme tu pro vás

Mgr. Eva Jehlářová
Mgr. Eva Jehlářová

Pro plasty

Železité pigmenty FEPREN mohou být za určitých podmínek vhodným barvivem pro plastické hmoty. Zatímco železité červeně jsou barevně stálé až do 600°C, železité žlutě a částečně i černě jsou bezpečně použitelné do teploty 150°C. Při překročení této teploty dochází v případě železitých žlutí k uvolnění krystalové vody. V případě železitých černí dochází při zvýšené teplotě a přítomnosti kyslíku k jejich oxidaci. Oba procesy jsou doprovázeny změnou barevného odstínu.

Většina plastů má teploty zpracování okolo 200 °C a tudíž použitelnost běžných železitých žlutí a černí je omezena pouze na plasty s nízkou teplotou zpracování. Dalším faktorem ovlivňující použití železitých pigmentů je velikost částic (aglomerátů) neboli míra pomleti pigmentu. Pro určité způsoby výroby plastů, jako je lisování, vytlačování nebo válcování, lze použít i jemně mleté pigmenty, naopak pro výrobní technologie jako jsou vyfukování, vstřikování či zvlákňování a dloužení se upřednostňují mikronizované pigmenty.

Železité pigmenty FEPREN splňují hygienické požadavky pro použití barviv v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami (Evropská rezoluce AP (89)1).
 

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Jsme tu pro vás

Ing. Michal Ondráček, Ph.D.
Ing. Michal Ondráček, Ph.D.