Produkty

Výrobní program PRECHEZY je orientován především na výrobu anorganických pigmentů a dalších meziproduktů vznikajících při jejich výrobě. Nejdůležitějším výrobkem PRECHEZY je titanová běloba PRETIOX. Naše vlastní technologie výroby titanové běloby je české "národní stříbro". Tento pigment byl v naší republice jako ve čtvrté zemi na světě vyvinut v roce 1924.

Druhou nejdůležitější položkou ve výrobě anorganických pigmentů v PRECHEZE je výroba železitých pigmentů FEPREN.
 
PRECHEZA je největším výrobcem kyseliny sírové v České republice s tím, že většina produkce je použita jako surovina pro výrobu titanové běloby.

Výroba a prodej flokulantů ze zelené skalice je zajišťována prostřednictvím firmy KEMIFLOC a.s., která je společným podnikem PRECHEZY se skandinávskou firmou Kemira Municipal&Industry.