O společnosti

PRECHEZA a.s. má více než stodvacetiletou tradici obecně v chemické výrobě a více než padesátiletou zkušenost z výroby anorganických pigmentů. Dnes je PRECHEZA a.s. největším výrobcem anorganických pigmentů v České republice a významným evropským výrobcem v tomto oboru.
PRECHEZA a.s. aktivně působí ve Svazu chemického průmyslu ČR, Hospodářské komoře, Asociaci výrobců nátěrových hmot ČR a v Asociaci výrobců titanové běloby (Titanium Dioxide Manufacturers Association - TDMA).
V případě zájmu o spolupráci nás můžete kontaktovat.

Profil

Rozhodujícím výrobním i obchodním artiklem akciové společnosti je titanová běloba, její prodej představuje velkou většinu z celkového obratu společnosti. Dále se na obratu společnosti podílejí železité pigmenty, kyselina sírová a ostatní výrobky. Z celkového objemu prodaných chemických výrobků jsou více jak čtyři pětiny exportovány.Zobrazit profil společnosti

Historie

Přijměte pozvání do historie naší společnosti. Připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí a mezníků přerovské chemie v datech.

Zobrazit celou historii

Systémy řízení

Management společnosti a jeho jednotlivé součásti, zejména systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality, životního prostředí a hospodaření s energií, jsou vystavěny na bázi celosvě­tově uznávaných standardů ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001. Ve společnosti je dále zaveden systém řízení bezpečnosti potravin podle mezinárodního standardu FSSC 22000 pro výrobu titanové běloby potravinářského stupně. Jednotlivé výrobky jsou dále certifiko­vány na shodu s příslušnými legislativními a technickými předpisy. Odborný dohled provádějí externí autorizované osoby. PRECHEZA se od roku 1994 účastní celosvětové aktivity RESPONSIBLE CARE – odpovědná péče a podnikání v chemii.

Více o systémech řízení