Titanová běloba
Clever choice
železité pigmenty
Clever choice
pro plasty
Clever choice
pro papír
Clever choice
MONOSAL
síran železnatý
Clever choice
PREGIPS
síran vápenatý
Clever choice

PRECHEZA a.s.

Společnost je významný evropský výrobce titanové běloby PRETIOX a dalších anorganických pigmentů. Více než 90% své produkce exportuje do zahraničí. Všechny pigmenty mají spolehlivou garanci původu a vysoké kvality.

Výběrové řízení

PRECHEZA a.s. Přerov vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele grafických prací, DTP zpracování a dalších činností souvisejících s marketingovou komunikací společnosti na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Více

Jak se vyrábí 17 druhů bílé?

Jedním z tradičních přerovských podniků je bezesporu Precheza. O tom, jak těžké je vyvážet pigmenty na všechny kontinenty, co je klíčem k úspěchu i o novinkách v oboru jsme si povídali s Valachem Ivo Hanáčkem a Hanákem Pavlem Valáškem, generálním a výrobním ředitelem Prechezy.

Více

Precheza výrazně zlepšila podmínky skladování produktů

Precheza zahájila práce na rozšíření centrálního skladu titanové běloby s obchodním názvem PRETIOX na jaře loňského roku. Jednalo se o největší investiční akci Prechezy v roce 2017 s celkovými náklady ve výši 83,5 milionu korun. Dnes patří tento nový skladovací prostor k nejmodernějším budovám svého druhu. Jeho největším přínosem je kromě zmiňovaného rozšíření skladovací kapacity také lepší logistika vyráběného sortimentu titanové běloby pro cílové zákazníky a posílení konkurenceschopnosti firmy na trhu s tímto bílým pigmentem.

Více