Titanová běloba
Clever choice
železité pigmenty
Clever choice
pro plasty
Clever choice
pro papír
Clever choice
MONOSAL
síran železnatý
Clever choice
PREGIPS
síran vápenatý
Clever choice

PRECHEZA a.s.

Společnost je významný evropský výrobce titanové běloby PRETIOX a dalších anorganických pigmentů. Více než 90% své produkce exportuje do zahraničí. Všechny pigmenty mají spolehlivou garanci původu a vysoké kvality.

Chemická olympiáda

V prostorách chemické učebny a laboratoří Gymnázia Jakuba Škody se 3. března konal již 56. ročník chemické olympiády. Společnost PRECHEZA je tradičním hlavním partnerem okresního kola, a tak i letos věnovala do soutěže ceny pro nejúspěšnější řešitele.

Více

Stavební trh v Polsku byl začátkem roku v dobré kondici

Před nastupující stavební sezónou byl v polské Varšavě uspořádán 7. ročník mezinárodní stavební výstavy ICCX Central Europe 2020. V termínu od 12. do 13. února se společnost PRECHEZA společně s lokálním distributorem, firmou ZWUKSO, zúčastnila této poměrně dynamicky se rozvíjející výstavy.

Více

Den chemie v Brně

Při příležitosti konání Dne chemie pořádaného chemickou fakultou VUT Brno nabízeli zástupci Prechezy studentům možnosti budoucího uplatnění. U prezentačního stánku v prostorách fakulty mohli studenti získat informace o našich výrobcích a možnostech zaměstnání po skončení vysoké školy.

Více