Energetika

Útvar Energetika zajišťuje dodávky energetických komodit (pára, plyn, elektřina) všem technologickým zařízením Prechezy, ale také externím organizacím působícím v areálu společnosti. Pro tuto činnost vlastní a.s. Precheza příslušné licence. Pro všechny provozy Prechezy i pro zákazníky zajišťuje útvar Energetika servis energetických zařízení.


DOKUMENTY:

Licence

Útvar Energetika zajišťuje dodávky energetických komodit (pára, plyn, elektřina) všem technologickým zařízením Prechezy, ale také externím organizacím působícím v areálu společnosti. Pro tuto činnost a. s. Precheza vlastní příslušné licence:
 
licence pro distribuci elektřiny č.120604891
licence pro obchod s elektřinou č.141118481
licence pro rozvod tepelné energie č.320604889
licence pro výrobu elektřiny č.111332535
licence pro výrobu tepla č.311533702

Ostatní dokumenty

pravidla pro provozování lokální distribuční soustavy:

  1. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o schválení Pravidel pro provozování lokální distribuční soustavy
  2. Pravidla pro provozování lokální distribuční soustavy Precheza a.s. Přerov

ceníky:
Ceny produktů Precheza a.s. pro podnikatele i garáže včetně regulovaných cen za distribuci elektřiny
Ceník tepelné energie


další:
Rozvojové záměry rozvodných zařízení elektřiny pro období 2019 – 2024
Havarijní plán distribuce elektřiny

Vedoucí Energetiky

Vedoucí Měření a regulace