Aktuality

Naše noviny Precheza

Noviny Precheza jsou firemními novinami společnosti PRECHEZA a.s. Přerov. Informace o dění ve společnosti přináší nejen zaměstnancům, ale i pro tu část veřejnosti, která se o dění ve společnosti zajímá. Vychází 6krát ročně v nákladu 1000 ks. Noviny jsou distribuovány všem zaměstnancům a bývalým spolupracovníkům - důchodcům.

Latest issue

NEWSLETTER PRECHEZA 1_2024
Zobrazit archiv novin