Udržitelnost

Management společnosti a jeho jednotlivé součásti, zejména systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality, životního prostředí a hospodaření s energií, jsou vystavěny na bázi celosvě­tově uznávaných standardů ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001. Ve společnosti je dále zaveden systém řízení bezpečnosti potravin podle mezinárodního standardu FSSC 22000 pro výrobu titanové běloby potravinářského stupně. Jednotlivé výrobky jsou dále certifikovány na shodu s příslušnými legislativními a technickými předpisy. Odborný dohled provádějí externí autorizované osoby. PRECHEZA se od roku 1994 účastní celosvětové aktivity RESPONSIBLE CARE – odpovědná péče a podnikání v chemii.

Nedílnou součástí všech činností PRECHEZA a.s. je také Integrovaná politika systémů řízení. K čemu se naše společnost zavazuje, si můžete přečíst přímo v dokumentu - Integrovaná politika systémů řízení.

Certifikace

Management společnosti a jeho jednotlivé součásti, zejména systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality a životního prostředí, jsou vystavěny na bázi celosvětově uznávaných standardů: Jednotlivé výrobky jsou dále certifikovány na shodu s příslušnými legislativními a technickými předpisy. Odborný dohled provádějí externí autorizované osoby.

REACH

Precheza a.s. jako výrobce anorganických látek provedla registraci chemických látek ve stanovených termínech ve smyslu Nařízení REACH. Referenční čísla naleznete zde.

Environmentální profil

V návaznosti na integrovanou politiku systémů řízení vydává Precheza a.s. jedenkrát ročně Zprávu o stavu životního prostředí, charakterizující hlavní aspekty činnosti Prechezy a.s. v oblasti životního prostředí.

Responsible Care

PRECHEZA se ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR účastní celosvětové aktivity RESPONSIBLE CARE – odpovědná péče a podnikání v chemii, je nositelem osvědčení Responsible Care s právem užívat logo Responsible Care.
V rámci plnění podmínek Responsible Care je každoročně zpracován dokument Výkaz Responsible Care, ve kterém je uveden přehled základních indikátorů, sledovaných v rámci programu.
Pro každý cyklus hodnocení plnění programu Responsible Care je dále zpracován dokument Samohodnocení plnění programu, který podléhá hodnocení nezávislým kvalifikovaným auditorem, stanoveným Svazem chemického průmyslu ČR.