PRETIOX

titanová běloba

Tohoto nejdůležitějšího a nejrozšířenějšího anorganického pigmentu se ve světě prodává okolo 6,5 mil. tun ročně. Má nejvyšší kryvost a rozjasňovací schopnost. Tento univerzální bílý pigment se používá v průmyslu nátěrových a plastických hmot, papírenském, kožedělném a gumárenském průmyslu, při výrobě smaltů, keramiky, v potravinářství, kosmetice, farmacii, ve výrobě vláken a v dalších odvětvích.

Technický dotaz

Obchodní dotaz

PRETIOX

Verze produktu pro:

Pro nátěrové hmoty

O produktu

Titanové běloby PRETIOX pro barvy a nátěrové hmoty mají optimální velikost a velmi úzkou distribuci částic, vysokou barvivost a neutrální nebo namodralý podtón. Vysoká míra rozptylu světla na částicích pigmentu a z ní vyplývající schopnost intenzivně odrážet světlo právě v jeho viditelné oblasti přináší do současně používaných nátěrových aplikací maximální výhodu. Produktové řady mikronizovaných rutilových druhů PRETIOX vykazují homogenitu optických parametrů, což umožňuje jejich použití v tónovacích systémech. Efektivní povrchová úprava minimalizuje flokulaci v systémech a dovoluje jednoduché zapracování a následnou dobrou stabilitu v příslušné aplikaci.

Titanové běloby PRETIOX splňují hygienické požadavky pro použití do materiálů přicházejícími do styku s potravinami, vyhovují též požadavkům evropské legislativy pro bezpečnost hraček.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Mgr. Eva Jehlářová
Mgr. Eva Jehlářová

Pro papír

Titanové běloby PRETIOX pro papírenský průmysl vykazují vynikající dispergovatelnost ve vodném prostředí. Optimální velikost částic a úzká distribuční křivka zajišťuje vysokou zádrž v papírovině a výborné optické vlastnosti. Titanové běloby PRETIOX splňují hygienické požadavky pro použití do materiálů přicházejícími do styku s potravinami, vyhovují též požadavkům evropské legislativy pro bezpečnost hraček. PRETIOX AV01Z splňuje legislativní požadavky (kvalita E-171) pro výrobu cigaretových filtrů.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Ing. Miroslav Šmíd
Ing. Miroslav Šmíd

Pro plasty

Titanová běloba je jedním z nejvíce používaných pigmentů v oblasti zpracování plastů, protože již při velmi nízkém dávkování zajistí u konečného produktu nejen požadovaný bílý nebo pastelový odstín, ale zároveň může poskytnout plastu dostatečnou ochranu vůči destruktivním účinkům UV záření. Titanové běloby PRETIOX vhodné pro plasty mají rozdílnou velikost částic a spolu s různou mírou anorganické povrchové úpravy nabízí široké možnosti pro aplikační využití. Titanové běloby PRETIOX splňují hygienické požadavky pro použití do materiálů přicházejícími do styku s potravinami, vyhovují též požadavkům evropské legislativy pro bezpečnost hraček.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Ing. Michal Ondráček, Ph.D.
Ing. Michal Ondráček, Ph.D.

Pro stavebnictví

V tomto sektoru se využívá pigmentového TiO2 především z důvodu výborné barvivosti a kryvosti. Oceňovanou vlastností druhů PRETIOX ve všech aplikačních oborech stavebnictví je jejich snadná zapracovatelnost, odolnost vůči atmosférickým vlivům, světlostálost a chemická nereaktivita, především v zásaditém prostředí.

Níže uvedené typy titanových bělob PRETIOX splňují přísná kritéria pro použití ve stavebnictví definovaná harmonizovanou normou ČSN EN 12878 dle níž jsou certifikovány.
Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Ing. Jan Přikryl, Ph.D.

Pro potraviny, farmacii a kosmetiku

Titanové běloby PRETIOX pro potraviny, kosmetiku a farmacii jsou mimořádně čistými pigmenty s optimálními optickými vlastnostmi, které splňují nejvyšší hygienické a bezpečnostní normy pro tyto speciální aplikace.

Tyto speciální typy nabízí řadu výhod:
  • dosahují vysoké chemické a biologické čistoty
  • jsou vyráběny v certifikovaném systému řízení kvality
  • jsou garantovány veškeré legislativní požadavky pro použití v potravinářství, kosmetice a farmaceutickém průmyslu.
Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Ing. Miroslav Šmíd
Ing. Miroslav Šmíd

UV absorbéry

Řada produktů PRETIOX UVS30 je díky vynikajícím UV absorbčním vlastnostem v kombinaci s nízkou fotoaktivitou určena pro dosažení vysoké ochrany před UV zářením a to v různých kosmetických  aplikacích.
Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Mgr. Eva Jehlářová
Mgr. Eva Jehlářová

Fotoaktivní typy

Typy PRETIOX CG jsou vhodné pro fotokatalytické aplikace všude tam, kde je třeba zvýšit samočisticí schopnost povrchů pomocí odbourávání organických nečistot a polutantů, pro čištění vzduchu a vody od problematických oxidovatelných látek a dále jako prekurzor pro výrobu titanátů a katalytické aplikace.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Ing. Jan Přikryl, Ph.D.