PRETIOX

titanová běloba

Tohoto nejdůležitějšího a nejrozšířenějšího anorganického pigmentu se ve světě prodává okolo 6,5 mil. tun ročně. Má nejvyšší kryvost a rozjasňovací schopnost. Tento univerzální bílý pigment se používá v průmyslu nátěrových a plastických hmot, papírenském, kožedělném a gumárenském průmyslu, při výrobě smaltů, keramiky, v potravinářství, kosmetice, farmacii, ve výrobě vláken a v dalších odvětvích.

Technický dotaz

Obchodní dotaz

PRETIOX

Verze produktu pro:

Pro nátěrové hmoty

O produktu

Titanové běloby PRETIOX pro barvy a nátěrové hmoty mají optimální velikost a velmi úzkou distribuci částic, vysokou barvivost a neutrální nebo namodralý podtón. Vysoká míra rozptylu světla na částicích pigmentu a z ní vyplývající schopnost intenzivně odrážet světlo právě v jeho viditelné oblasti přináší do současně používaných nátěrových aplikací maximální výhodu. Produktové řady mikronizovaných rutilových druhů PRETIOX vykazují homogenitu optických parametrů, což umožňuje jejich použití v tónovacích systémech. Efektivní povrchová úprava minimalizuje flokulaci v systémech a dovoluje jednoduché zapracování a následnou dobrou stabilitu v příslušné aplikaci.

Titanové běloby PRETIOX splňují hygienické požadavky pro použití do materiálů přicházejícími do styku s potravinami, vyhovují též požadavkům evropské legislativy pro bezpečnost hraček.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Jsme tu pro vás

Mgr. Eva Jehlářová
Mgr. Eva Jehlářová

Pro papír

Titanové běloby PRETIOX pro papírenský průmysl vykazují vynikající dispergovatelnost ve vodném prostředí. Optimální velikost částic a úzká distribuční křivka zajišťuje vysokou zádrž v papírovině a výborné optické vlastnosti. Titanové běloby PRETIOX splňují hygienické požadavky pro použití do materiálů přicházejícími do styku s potravinami, vyhovují též požadavkům evropské legislativy pro bezpečnost hraček. PRETIOX AV01Z splňuje legislativní požadavky (kvalita E-171) pro výrobu cigaretových filtrů.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Jsme tu pro vás

Ing. Miroslav Šmíd
Ing. Miroslav Šmíd

Pro plasty

Titanová běloba je jedním z nejvíce používaných pigmentů v oblasti zpracování plastů, protože již při velmi nízkém dávkování zajistí u konečného produktu nejen požadovaný bílý nebo pastelový odstín, ale zároveň může poskytnout plastu dostatečnou ochranu vůči destruktivním účinkům UV záření. Titanové běloby PRETIOX vhodné pro plasty mají rozdílnou velikost částic a spolu s kombinací organické i anorganické povrchové úpravy nabízí široké možnosti pro aplikační využití. Titanové běloby PRETIOX splňují hygienické požadavky pro použití do materiálů přicházejícími do styku s potravinami, vyhovují též požadavkům evropské legislativy pro bezpečnost hraček.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Ing. Michal Ondráček, Ph.D.
Ing. Michal Ondráček, Ph.D.

Pro stavebnictví

V tomto sektoru se využívá pigmentového TiO2 především z důvodu výborné barvivosti a kryvosti. Oceňovanou vlastností druhů PRETIOX ve všech aplikačních oborech stavebnictví je jejich snadná zapracovatelnost, odolnost vůči atmosférickým vlivům, světlostálost a chemická nereaktivita, především v zásaditém prostředí.

Níže uvedené typy titanových bělob PRETIOX splňují přísná kritéria pro použití ve stavebnictví definovaná harmonizovanou normou ČSN EN 12878 dle níž jsou certifikovány.
Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Ing. Jan Přikryl, Ph.D.

Pro potraviny, farmacii a kosmetiku

Titanové běloby PRETIOX pro potraviny, kosmetiku a farmacii jsou mimořádně čistými pigmenty s optimálními optickými vlastnostmi, které splňují nejvyšší hygienické a bezpečnostní normy pro tyto speciální aplikace.

Tyto speciální typy nabízí řadu výhod:
  • dosahují vysoké chemické a biologické čistoty
  • jsou vyráběny v certifikovaném systému řízení kvality
  • jsou garantovány veškeré legislativní požadavky pro použití v potravinářství, kosmetice a farmaceutickém průmyslu.
Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Ing. Miroslav Šmíd
Ing. Miroslav Šmíd

UV absorbéry

Řada produktů PRETIOX UVS30 je díky vynikajícím UV absorbčním vlastnostem v kombinaci s nízkou fotoaktivitou určena pro dosažení vysoké ochrany před UV zářením a to v různých kosmetických  aplikacích.
Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Mgr. Eva Jehlářová
Mgr. Eva Jehlářová

Fotoaktivní typy

Typy PRETIOX CG a PK jsou vhodné pro fotokatalytické aplikace všude tam, kde je třeba zvýšit samočisticí schopnost povrchů pomocí odbourávání organických nečistot a polutantů, pro čištění vzduchu a vody od problematických oxidovatelných látek a dále jako prekurzor pro výrobu titanátů a katalytické aplikace.

Bezpečnostní listy
Žádost o vzorek

Produktové listy ke stažení

Jsme tu pro vás

Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Ing. Jan Přikryl, Ph.D.