Recertifikace BOZP a Systému řízení
05. 5. 2020

Recertifikace BOZP a Systému řízení

Ve dnech 4. a 5. května 2020 proběhl recertifikační audit systému řízení BOZP a energetického managementu a současně i kontrolní audit systému řízení jakosti a environmentálního managementu týmem auditorů z Bureau Veritas Certification CZ.
Tento audit byl z několika důvodů vyjímečný. Za prvé, audit měl doložit, že Precheza úspěšně dokončila přechod na nově vydané mezinárodní systémové normy s řadou nových požadavků – pro BOZP, kde se přešlo z původní normy OHSAS 18001:2007 na novou normu ISO 45001:2018, a pro energetický management, kde se změnila verze normy z ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018. Záměr se podařil a auditorský tým doporučil Prechezu k vydání nových certifikátů podle uvedených standardů, přičemž ocenil dosažené výsledky v oblasti BOZP a průběžné zlepšování energetické hospodárnosti procesů ve společnosti. Za druhé, audit proběhl pro nás dosud neznámou formou. Z důvodu opatření zavedených v souvislosti s epidemií koronaviru bylo nutno omezit fyzické kontakty, proto bylo dohodnuto, že půjde o audit na dálku, s využitím videokonferencí, prostřednictvím takových nástrojů jako je Skype či Microsoft Teams, a zasíláním příslušných materiálů pomocí klasického e-mailu. Ke spokojenosti obou stran spojení fungovalo bez problémů. Je však zřejmé, že normální rozsah auditu musel být při této formě omezen na dokumenty či záznamy a na jejich posouzení ze strany auditorského týmu s případným doplňujícím vysvětlením ze strany pracovníků Prechezy. Proto musí do zhruba 6 měsíců proběhnout ještě 2. fáze auditu, při které budou prověřovány další záležitosti. Půjde především o návštěvu provozních útvarů společnosti, kde bude auditováno praktické provádění systémových procesů.