Pomáháme Ježíškovi
21. 12. 2020

Pomáháme Ježíškovi

Novinka
Vánoce bez dárku pod stromečkem – to je smutná realita stovek dětí, které vyrůstají v neúplných rodinách.  Ačkoliv se osamělé maminky a tatínkové snaží, neútěšná fi nanční situace jim často neumožňuje pokrýt ani základní potřeby a na „nadstandard“ v podobě vánočního dárku pro dítě zkrátka peníze nezbývají. Těmto  rodinám dlouhodobě pomáhá „Fond pro rodiče samoživitele v nouzi“ Nadace AGROFERT, která i letos
vyhlásila mezi fi rmami koncernu AGROFERT akci „Pomáháme Ježíškovi“.
Do této dobročinné akce se zapojili i zaměstnanci Prechezy. Letos pomáhají Ježíškovi zaměstnanci účtárny, výzkumu, laboratoří a personalistiky a díky nim sedm dětí najde pod stromečkem dárek, po kterém touží.
Všem patří obrovský dík.