Provozy Titanová běloba a Železité pigmenty absolvovaly audit
11. 6. 2020

Provozy Titanová běloba a Železité pigmenty absolvovaly audit

Na provozech Titanová běloba a Železité pigmenty a monohydrát dozorový audit systému řízení výroby certifikovaných stanovených stavebních výrobků PRETIOX a FEPREN.
Auditor Notifikované osoby č. 1516 na místě prověřil řízení výroby a interní kontroly výrobků skupin PRETIOX a FEPREN a konstatoval shodu s požadavky technické normy EN 12878:2014 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.