Den chemie: On-line
14. 4. 2021

Den chemie: On-line

Významnou součástí úspěšného náboru a dlouhodobého zajišťování kvalifikovaných pracovníků je spolupráce Prechezy se školami.Ta dosud probíhala formou studentských praxí, stáží, soutěží a prezentací Prechezy jako potenciálního zaměstnavatele na akcích,<br /> které školy pořádaly ve svých prostorách. Cílem těchto setkání bylo pomoci studentům při hledání uplatnění po ukončení studia, ale také nabídnout praxi doplňující teoretické znalosti. Omezení v souvislosti s covidovou pandemií motivuje školy i firmy hledat jiné možnosti<br /> propojení, a tak se letos poprvé prezentujeme on-line na každoroční akci Den chemie na Fakultě chemické VUT Brno.