Den chemie na VUT Brno
17. 2. 2020

Den chemie na VUT Brno

Při příležitosti konání Dne chemie pořádaného chemickou fakultou VUT Brno nabízeli zástupci Prechezy studentům možnosti budoucího uplatnění. U prezentačního stánku v prostorách fakulty mohli studenti získat informace o našich výrobcích a možnostech zaměstnání po skončení vysoké školy.
Článek
Studenti se zajímali také o stáže a praxe během studia, které PRECHEZA v rámci programu spolupráce se školami dlouhodobě nabízí. Den chemie je určen všem zájemcům o studium, studentům a absolventům a pomáhá jim orientovat se v oblasti potřeb a požadavků firem na odborníky z chemického oboru. Je to výborná příležitost k získání kontaktů, konkrétních nabídek stáží, trainee programů, brigád i pracovních míst. Návštěvníci mají po celý den možnost setkat se se zástupci firem osobně na stáncích.

Tato akce vznikla z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je zprostředkovat studentům kontakt se zaměstnavateli a nabídnout jim pracovní příležitosti, možnosti stáží a praxí a další spolupráce s aplikační sférou.

Více informací o Dni chemie najdete na: https://www.fch.vut.cz/studenti/denchemie