Plán výběrových řízení na rok 2015:
 
1. Zrací nádrž - výměna pláště
2. Oprava silně kyselé kanalizace mezi TB a ŽP
3. Výměna 120 desek kalolisu
4. Poškozená panelová cesta od nákladní vrátnice k budově TB - nakládka BS2
5. Fasáda BS2
6. Nerezový buben pro odstředivku
7. Oprava rozkladného reaktoru 2205A
8. Oprava výstupu plynu z reaktoru do kolektoru z 2205D
9. Oprava výstupu plynu z reaktoru do kolektoru z 2205E
10.Oprava nátěru ZEZRI věž B včetně pororoštů
11.Oprava montážních drážek pro odstředivky ZS 343A,B
12.Oprava dávkovacího šneku do kalc.pece
13.Výměna potrubí spalin do cyklonu, výměna vstupní komory
14.Oprava poškozené vyzdívky pece
15.výměna radiálních kladek
16.Reaktor Sulfacid - výměna katalyzátoru
17.Oprava mikronizéru
18.Oprava záchytné vany u zásobníků kyseliny S1
19.Oprava kyselinovodu z S1 na S2
20.Kyselina chlorovodíková - dodávky v železničních cisternách
21.Kyselina fosforečná - dodávky v železničních cisternách
22.Hydroxid draselný tekutý - dodávky v železničních cisternách/autocisternách
23.Ostatní strojní, stavební, elektro, měřící a regulační zařízení

Jednotlivá výběrová řízení budou vypisována v systému Softrade, pro účast ve VŘ musí být uchazeči v systému zaregistrováni.