Tiskové zprávy a prohlášení

Reakce na informaci ohledně kyselého zápachu na území města Přerova v sobotu 8.10.2016, cca v 10,00 hod
 

V dané době byl provoz výroby ve společnosti PRECHEZA a. s. výrazně omezen z důvodu právě probíhající generální odstávky výrobních provozů. Zcela zastavena byla výrobna železitých pigmentů a částečně byla omezena i výroba titanové běloby a kyseliny sírové.  Z uvedených důvodů byly hodnoty emisí produkované výrobou PRECHEZY a.s. ve výše zmíněné době výrazně podnormální a nebyly identifikovány provozní stavy, které by mohly být příčinou stížností občanů na zhoršené ovzduší.

Alena Okáčová
tisková mluvčí PRECHEZA a.s.

 


Dne 31.08.2016, cca v 08:20 hod., došlo v PRECHEZE a.s., Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov, k požáru v laboratoři výstupní kontroly.

Požár vznikl při operaci tavení parafínového vosku, který se používá jako pomocná látka v rámci stanovení objemové hmotnosti sádrovce při jeho výstupní kontrole. Při této činnosti došlo ke vznícení parafinového vosku. Záležitost nahlášena HZS Olomouckého kraje, jehož jednotka zahájila požární zásah v cca 08:30 hod. Hasební zásah a následné činnosti byly ukončeny v cca 09:20 hod.

V důsledku požáru došlo k poškození části dotčené laboratoře, zejména digestoře a související elektroinstalace. Při události nedošlo k významnému úniku spalin do životního prostředí. Zároveň nedošlo ke škodám na lidském zdraví, k poranění osob či škodám na majetku třetích subjektů. Škoda vznikla pouze na zařízení v majetku PRECHEZA a.s., hrubým odhadem v rozsahu cca 1,5 mil. korun. Přesnější určení výše vzniklé škody však bude moci být provedeno až po celkovém vyhodnocení.

Alena Okáčová
tisková mluvčí PRECHEZA a.s.