Technický servis

Vedoucí technického servisu
Ing. Jan Přikryl Ph.D.
+420 581 252 629
service@precheza.cz