PRECHEZA podporuje mladé chemiky

Společnost PRECHEZA je jedním z partnerů, kteří se zapojili do celorepublikového projektu Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky (mladychemikcr.cz). Jedná se o soutěž žáků 9. tříd základních škol ve znalostech a dovednostech v oboru chemie. V rámci tohoto projektu PRECHEZA spolupracuje se Střední školou logistiky a chemie v Olomouci a Střední průmyslovou školou v Hranicích.

Ve spolupráci se Střediskem volného času Atlas a Bios v Přerově a Gymnáziem Jakuba Škody, PRECHEZA každoročně podporuje organizaci chemické olympiády.

Cílem těchto aktivit je představit dětem chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je zajímavým a lukrativním studijním oborem.

Spolupracující školy:

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
VŠCHT Praha
UTB Zlín
TU-VŠB Ostrava, Fakulta stavební
Střední průmyslová škola Hranice
Střední škola logistiky a chemie Olomouc
Integrovaná střední škola elektrotechnická  Lipník nad Bečvou
Střední škola technická Přerov
Gymnázium Jakuba Škody
Střední průmyslová škola Přerov

PRECHEZA studentům nabízí:
• možnost exkurzí,
• odborné praxe v laboratořích a v provozech,
• dlouhodobé stáže,
• spolupráci a podporu při zpracování odborných závěrečných prací.