Reponsible Care

PRECHEZA se ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR účastní celosvětové aktivity RESPONSIBLE CARE – odpovědná péče a podnikání v chemii, je nositelem osvědčení Responsible Care s právem užívat logo Responsible Care.

V rámci plnění podmínek Responsible Care je každoročně zpracován dokument Výkaz Responsible Care, ve kterém je uveden přehled základních indikátorů, sledovaných v rámci programu.
Pro každý cyklus hodnocení plnění programu Responsible Care je dále zpracován dokument Samohodnocení plnění programu, který podléhá hodnocení nezávislým kvalifikovaným auditorem, stanoveným Svazem chemického průmyslu ČR.