REACH

Precheza a.s. jako výrobce anorganických látek provedla registraci chemických látek ve stanovených termínech ve smyslu Nařízení REACH. Referenční čísla naleznete zde.