Profil

Rozhodujícím výrobním i obchodním artiklem akciové společnosti je titanová běloba, její prodej představuje cca 86 % celkového obratu společnosti. Dále se na obratu společnosti podílejí železité pigmenty (8 %), kyselina sírová (1 %) a zbytek tvoří ostatní chemikálie. Z celkového objemu prodaných chemických výrobků je více jak 90 % exportováno.

Hlavním vývozním teritoriem je západní Evropa s podílem 51% z celkového prodeje. Podíl států střední a východní Evropy včetně Slovenska činí cca 19 %, států severní a střední Ameriky pak 13% z celkového prodeje. Skupina zemí asijsko-pacifické oblasti zahrnuje 15% z celkového prodeje a Afrika se zeměmi Středního východu zahrnují cca 2 % z celkového objemu prodeje. Mezi klíčové zákazníky Prechezy patří především výrobci z odvětví nátěrových hmot, plastů, papíru a stavebnictví. Dále se společnost řadí mezi významné výrobce produktů pro farmaceutický průmysl, potravinářské firmy, či podniky z oblasti zemědělství. Výzkumné, vývojové a aplikační požadavky kladené na naše výrobky řeší naše technologické centrum.