Produkty

Výrobní program PRECHEZY je orientován především na výrobu anorganických pigmentů a chemikálií vzniklých jako meziprodukty při hlavní výrobě. Nejdůležitějším výrobkem PRECHEZY je titanová běloba PRETIOX. Naše vlastní technologie výroby titanové běloby je české "národní stříbro". Tento pigment byl v naší republice jako ve čtvrté zemi na světě vyvinut v roce 1924.
PRECHEZA exportuje více než 90% své produkce do zahraničí. Polovina výrobků míří do západní Evropy a zbytek do severní a střední Ameriky, Asie a východní Evropy. Druhou nejdůležitější položkou ve výrobě anorganických pigmentů v PRECHEZE je výroba železitých pigmentů FEPREN.

Výroba a prodej flokulantů ze zelené skalice je zajišťována prostřednictvím firmy KEMIFLOC a.s., která je společným podnikem PRECHEZY se skandinávskou firmou Kemira Kemi.

PRETIOX

TITANOVÁ BĚLOBA - tohoto nejdůležitějšího a nejrozšířenějšího anorganického pigmentu se ve světě prodává okolo 5 mil tun ročně. Má nejvyšší kryvost a vyjasňovací schopnost. Tento univerzální bílý pigment se používá v průmyslu nátěrových a plastických hmot, papírenském, kožedělném a gumárenském průmyslu, při výrobě smaltů, keramiky, v potravinářství, kosmetice, farmacii, ve výrobě vláken a v dalších odvětvích.

FEPREN

ŽELEZITÉ PIGMENTY - vyrábějí se ze zelené skalice (meziprodukt při výrobě titanové běloby) v barvách červené, černé, hnědé, zelené, žluté a oranžové. Je to netoxický, ve vodě nerozpustný pigment ve formě prášku, granulí nebo v tekuté formě. Používá se pro pigmentaci nátěrových hmot, tmelů, plastů, skla, keramiky, umělých usní a koženek, gumy a papíru. Nejrozšířenější aplikace je ve stavebnictví, při výrobě prefabrikátů, betonové a pálené krytiny, barevných cementů, cihel a dlaždic.

MONOSAL

Mletý monohydrát síranu železnatého, který je významným meziproduktem vzniklým při výrobě titanové běloby, nachází využití jako přídavek do krmiv pro dobytek (krmné koncentráty a krmné směsi) a v cementárnách. Důležitým poznatkem je, že monohydrát síranu železnatého výrazně zlepšuje hygienické vlastnosti cementu (snižuje obsah šestimocného chromu) a zabraňuje tak vzniku chronických ekzémů.

Kyselina sírová technická

Základní anorganická chemikálie. Kyselina o vysoké čistotě je vhodná i pro textilní a papírenský průmysl.