PRETIOX Titanová běloba

pro stavebnictví

V tomto sektoru se využívá pigmentového TiO2 především z důvodu výborné barvivosti a kryvosti. Oceňovanou vlastností druhů PRETIOX ve všech aplikačních oborech stavebnictví je jejich snadná zapracovatelnost, odolnost vůči atmosférickým vlivům, světlostálost a chemická nereaktivita, především v zásaditém prostředí.

Nabízené typy:
RGU
R200M
RGZW
FS


Kontakt:
Technický servis
tel. +420 581 252 629
email: service@precheza.cz