PRETIOX Titanová běloba

pro papír

Titanové běloby PRETIOX pro papírenský průmysl vykazují vynikající dispergovatelnost ve vodném prostředí. Optimální velikost částic a úzká distribuční křivka zajišťuje vysokou zádrž v papírovině a výborné optické vlastnosti.

Nabízené typy:
AV01SF
AVSL
AV01Z
R200M
RGU
RGLP2

Kontakt:
Technický servis
tel. +420 581 253 837
email: specialities@precheza.cz