PRETIOX titanová běloba

pro nátěrové hmoty

Titanové běloby PRETIOX pro barvy a nátěrové hmoty mají optimální velikost a velmi úzkou distribuci částic, vysokou barvivost a neutrální nebo namodralý podtón. Vysoká míra rozptylu světla na částicích pigmentu a z ní vyplývající schopnost intenzivně odrážet světlo právě v jeho viditelné oblasti přináší do současně používaných nátěrových aplikací maximální výhodu. Produktové řady mikronizovaných rutilových druhů PRETIOX vykazují homogenitu optických parametrů, což umožňuje jejich použití v tónovacích systémech. Efektivní povrchová úprava minimalizuje flokulaci v systémech a dovoluje jednoduché zapracování a následnou dobrou stabilitu v příslušné aplikaci.

Nabízené typy:

AV01SF
R200M
R200H
RGU
RGZW

Kontakt:
Technický servis
tel. +420 581 253 861
email: paints@precheza.cz