PRETIOX Titanová běloba

fotoaktivní typy

Typy Pretiox CG a PK jsou vhodné pro fotokatalytické aplikace všude tam, kde je třeba zvýšit samočisticí schopnost povrchů pomocí odbourávání organických nečistot a polutantů, pro čištění vzduchu a vody od problematických oxidovatelných látek a dále jako prekurzor pro výrobu titanátů a katalytické aplikace.

Nabízené typy:
CG11
CG100
CG300
PK20A
CG100DSL


Kontakt:
Technický servis
tel. +420 581 252 629
email: service@precheza.cz