PRESTAB síran vápenatý

určený do výsypek povrchových dolů
pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti
pro technickou rekultivaci

Nabízené typy:
PRESTAB

Kontakt:
Radim Brzica
tel. +420 581 252 490
email: sales@precheza.cz