PREGIPS síran vápenatý

pro cementářský průmysl

PREGIPS nachází uplatnění především v cementárnách jako činidlo zlepšující vlastnosti cementu (regulátor tuhnutí). Další velmi rozšířené použití nachází ve stavebnictví, kde se s výhodou používá k výrobě sádry a sádrových pojiv.

Nabízené typy:
PREGIPS


Kontakt:
tel. +420 581 252 705
email: sales@precheza.cz