Společnost PRECHEZA

PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
ČESKÁ REPUBLIKA

IC: 26872307
VAT: CZ26872307
TEL.: +420 581 252 111
FAX: + 420 581 217 048
email: precheza@precheza.cz
(email na jednotlivé pracovníky je strukturován: jmeno.prijmeni@precheza.cz) identifikační číslo datové schránky: sbnfsqn

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrave, oddíl B, vložka 2953.