S bílou v bílém na největším evropském veletrhu nátěrových hmot

Součástí této výstavy je i doprovodný „nátěrářský“ kongres, ten rovněž nabývá na významu. Letos přilákal téměř 700 delegátů ze 42 zemí a prezentovalo se celkem 144 špičkových a celosvětově uznávaných odborníků. Jen pomocí těchto číselných údajů upevňuje výstava ECS s kongresem svou pozici mezi předními akcemi na světě, jež jsou orientované na nátěrové hmoty.
Jak se letos prezentovala Precheza?
Opět společnou expozicí s naší sesterskou společností Synthesia a.s. Pardubice na rekordní ploše 108 m2. Pozornost jistě upoutal již tradiční kontrast barevného ladění stánků obou společností – Precheza v čistě bílém designu doplněném modrými grafickými prvky versus tradiční žlutočervený stánek Synthesie s úžasnou grafikou tučňáků v kombinaci s černou.
Moderní stánek s decentními reklamními a informačními prvky opravdu lákal. Za
tři dny se uskutečnilo rekordních 118 obchodních jednání, jednalo se v angličtině, němčině, ruštině, italštině a polštině, ale samozřejmě i v češtině. Mezi nejvýznačnější patřila jednání s konečnými zákazníky především z Německa, Finska, USA a České republiky, afilacemi Agrofertu z Itálie, Německa, Dánska a z Velké Británie a velkými distributory z Polska, Španělska, Německa, Rakouska, Pákistánu, Švýcarska, Izraele a z dalších zemí.
Zajímavá jsou i jednání s relativně novými zákazníky, kteří nás objevili až přímo na veletrhu. S výjimkou Antarktidy jsme prošli jednání se zájemci ze všech kontinentů od Koreje, Austrálie, přes Arabský poloostrov, země subsaharské Afriky až po jihoamerickou Venezuelu a Karibik. Co do počtu nejvíce jednání probíhalo s evropskými klienty včetně Turecka. Nelze ani opomenout setkání se stávajícími distributory Dezy a Synthesie. Z výše uvedeného vyplývá, že třídenní výstava s takto vysokou návštěvností kladla nápor na všechny zúčastněné teritoriální manažery, výzkumné pracovníky a asistentky. Je nutné všem poděkovat za zodpovědný přístup ke všem jednáním a odměnou jim může být hladký průběh celé akce a spokojenost našich zákazníků po návštěvě našeho stánku.
PRETIOX a FEPREN
Hlavním cílem bylo se stávajícími našimi zákazníky na titanovou bělobu PRETIOX nebo železité pigmenty FEPREN projednat kontrahované množství, současnou podobu sortimentu, kvality a seznámit je s rozvojovými a výzkumnými novinkami. Zásadním úkolem pak bylo seznámení zákazníků se současným sortimentem hliníkových typů titanové běloby a aktuální podobou nové kvality druhu RGU, ale i RGLP2 pro laminátový papír. Z jednání vyplynulo, že zájem je patrný nejen o stávající portfolio výrobků PRETIOX a FEPREN, ale pozitivně jsou vnímány i naše aktivity v oblasti nových výrobků pro fotokatalýzu, katalýzu a absorbci UV záření.
Díky letošní účasti odborníků z našeho útvaru Technologické centrum byl navštíven i zmíněný „nátěrářský“ kongres, a provázaně tak mohla být uskutečněna i čistě technická jednání s vysoce odbornou náplní. Závěry z těchto marketingově orientovaných jednání tak poslouží k dalšímu strategickému a rozvojovému rozhodování v naší společnosti.
Plánujeme ECS 2017
Jen z dosavadních získaných obchodních informací a kladných ohlasů současných obchodních partnerů, ale i zájmu nových zákazníků je jasné, že akce tohoto typu má místo v našem plánu výstav a potvrdila správnost našeho rozhodnutí prezentovat se na této jedné z největších výstav nátěrových hmot na světě. Již teď plánujeme přípravu na ECS 2017.
Závěrem je nutno poděkovat za tradičně skvělou organizační přípravu specialistce marketinku Mgr. Jitce Koppové a za spolupráci a především za osobní účast Ing. Alexeji Brenčičovi z Fertagra Deutschland GmbH.
Tomáš Andrle, Jan Přikryl