Precheza výrazně zlepšila podmínky skladování produktů

Precheza zahájila práce na rozšíření centrálního skladu titanové běloby s obchodním názvem PRETIOX na jaře loňského roku. Jednalo se o největší investiční akci Prechezy v roce 2017 s celkovými náklady ve výši 83,5 milionu korun. Dnes patří tento nový skladovací prostor k nejmodernějším budovám svého druhu. Jeho největším přínosem je kromě zmiňovaného rozšíření skladovací kapacity také lepší logistika vyráběného sortimentu titanové běloby pro cílové zákazníky a posílení konkurenceschopnosti firmy na trhu s tímto bílým pigmentem. Nový sklad o rozměrech 48 x 58 m má kapacitu 4 100 skladovacích buněk. V každé z nich se nacházejí palety se zbožím rozmístěné do sedmipatrových regálů. Po rozšíření je ve skladovacích prostorách možné uskladnit až 7700 tun titanové běloby.

ŠPIČKOVÉ LOGISTICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Nová budova splňuje veškeré požadavky na nejmodernější logistické a bezpečnostní technologie. „V prostorách nového skladu jsme například instalovali samouzavírací protipožární vrata nebo elektronickou protipožární signalizaci, která se skládá z více než 100 hlásičů v podobě kouřových čidel rozmístěných po celém skladu v několika výškových úrovních. Díky této technologii se v případě požárního poplachu protipožární vrata automaticky uzavřou,“ vysvětluje jednu z novinek vedoucí technického útvaru Ladislav Kundrát. Rychlejší a efektivnější manipulaci se zbožím zajišťují v nově vybudovaném skladu dva elektrické vysokozdvižné vozíky a jeden regálový zakladač pro manipulaci v úzkých uličkách. Expedice zboží do kamionů z rozšířené části skladu probíhá pomocí dvojice nakládacích ramp. Jedná se o polohovatelná zařízení, z nichž jedno umožňuje nakládku i do nízkopodlahových přívěsů či malých nákladních automobilů a dodávek. Do skladu míří zboží prostřednictvím automatické dopravní linky. Momentálně se dokončuje výstavba expedičního místa pro plnění silovozů. Po jeho dokončení bude možné efektivně a v čistotě nakládat materiál z obřích vaků i do autocisteren.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST PRÁCE PŘI NAKLÁDCE

„V souvislosti s novým centrálním skladem byla vybudována také automatická dopravní linka palet, které míří z výrobních oddělení přímo do skladu,“ doplňuje výčet nově vybudovaných technologií chemický technolog Jakub Krečman. Jelikož se mezi výrobními prostory a skladem nachází vnitropodniková kolejová vlečka, jsou tyto palety přepravovány opláštěným tunelem nad vlečkou. „Výstavba druhé části skladu titanové běloby se stala dalším krokem ve zvýšení efektivity jak interní, tak externí logistiky naší společnosti. Zvýšením počtu skladovacích míst bylo zajištěno zlepšení skladovacích, manipulačních a expedičních podmínek našich finálních produktů a jejich optimální rozložení v samotném skladu. Společně s navýšením počtu expedičních ramp a novou nakládkou do silovozů nám tato investice přinese zrovnoměrnění expedice jednotlivých druhů  výrobků, zjednodušení manipulace a zvýšení bezpečnosti práce při samotné nakládce,“ zdůraznil při svém hodnocení rozšíření skladu komerční ředitel Marian Bartoš.

OXID TITANIČITÝ JE VŠUDE KOLEM NÁS

Současná světová spotřeba oxidu titaničitého je více než 6,5 milionu tun za rok. Z důvodů výborných optických vlastností se užívá jako pigment v řadě průmyslových odvětví. Jedná se o chemicky inertní, ve vodě nerozpustný anorganický bílý pigment produkovaný v krystalické formě anatasu nebo rutilu, často s anorganickou a organickou povrchovou úpravou. V aplikačním rozložení spotřeby dominuje výroba barev, barvení plastů, papíru či stavebních hmot. Využití nachází i v automobilovém průmyslu.  Speciální vysoce čisté druhy jsou pak vhodné pro potravinářství, farmacii či kosmetiku.  Nenahraditelné uplatnění nachází i v opalovacích krémech jako ochrana vůči UV záření. Oxid titaničitý je prostě všude kolem nás…

Zdroj: Agrofert magazín