Malá chemická olympiáda opět v PRECHEZE

Již několik let funguje spolupráce tří subjektů - Střediska volného času Atlas a Bios, Prechezy, a. s., a Gymnázia Jakuba Škody - při organizaci soutěže zvané "Malá chemická olympiáda". Letošní, již šestnáctý ročník se konal ve středu 7. června v prostorách velkého sálu a. s. Precheza. Hlavním garantem soutěže byla Mgr. Zdeňka Jančíková, profesorka Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Stejně jako v předchozích letech, tak i letos byla soutěž rozdělena na dvě kategorie - kategorii základní školy a kategorii gymnázia. Soutěž je zaměřena na teoretické znalosti z oblasti chemie a je rozdělena do čtyř oblastí: 1. Částicové složení látek, směsi, 2. Halogenidy, oxidy, sulfidy, 3. Kyselost a zásaditost a 4. Praktická chemie - neboli práce s textem, která pro letošní ročník byla na téma "Nebezpečný fluor aneb Polemika o negativních účincích fluoru". Na tvorbě zadání se každoročně podílejí samotní vyučující ze základních škol a gymnázií přerovského regionu. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 38 soutěžících z 10 základních škol a 3 víceletých gymnázií.
Vítězem kategorie základní školy se stal Martin Vičík ze ZŠ Trávník, na druhém místě skončila Anna Burianová ze ZŠ Troubky a třetí byl Robin Slouka, který reprezentoval ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova. V kategorii gymnázia se na prvním místě umístila Klára Špunarová z Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, druhý byl Tomáš Baďura z Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov a na třetím místě skončila Linda Večeřová z Gymnázia Jakuba Škody, Přerov. Soutěžící obdrželi hodnotné ceny, které věnovala a. s. Precheza. Za organizátory všem umístěným, ale i úspěšným řešitelům blahopřeji a těm ostatním přeji, aby je chemie i nadále bavila.
Pavlína Navrátilová, Atlas a Bios, Přerov

Zdroj: Nové Přerovsko | 30.06.2017 | rubrika: Názory, komentáře, polemika | strana: 14