Média

Při rozvoji společenských vztahů respektuje PRECHEZA a.s. jeden z hlavních principů Responsible Care - informační otevřenost.

Pravdivě informujeme  veřejnost o svém vlivu na životní prostředí a o realizaci programu komplexní ochrany životního prostředí. Prostřednictvím médií seznamujeme širokou veřejnost s výrobním programem a s výsledky realizace programu environmentálního managementu.

Zaměřujeme se vždy na včasné projednávání svých investičních záměrů s veřejnoprávními orgány. V rámci „dobrých sousedských vztahů“ jsme v roce 2008 zlepšili informovanost zainteresovaných složek i občanů města v oblasti poskytování informací souvisejících s technologickými režimy v PRECHEZA a.s., které mohou mít potenciální vliv na ovzduší ve městě.

Sponzorské a propagační aktivity zaměřujeme především na vybrané zájmové skupiny (zvláště mládež) s cílem propagovat a vysvětlovat úlohu chemického průmyslu v našem každodenním životě, i v budování vyspělé ekonomiky. Získáváme mladé lidi pro studium chemie a celkově přispíváme ke zlepšení kvality života v regionu. Dále podporujeme vybrané kulturní a sportovní akce.