Licence

Útvar Energetika zajišťuje dodávky energetických komodit (pára, plyn, elektřina) všem technologickým zařízením Prechezy, ale také externím organizacím působícím v areálu společnosti. Pro tuto činnost a. s. Precheza vlastní příslušné licence:

 

licence pro distribuci elektřiny č.120604891
licence pro obchod s elektřinou č.141118481
licence pro rozvod tepelné energie č.320604889
licence pro výrobu elektřiny č.111332535
licence pro výrobu tepla č.311533702