Technický útvar


Technický útvar a. s. Precheza se zabývá rozvojem, zvyšováním efektivity výrob, zlepšováním pracovního prostředí, převodem výsledků výzkumu do praxe a intenzifikací výrobních kapacit všech provozů v a. s. Precheza. Je také nositelem, zlepšovatelem a správcem cenného know how výroby anorganických pigmentů, jedinečného a jediného v České republice.
Technický útvar se skládá z útvarů Technologie a Inženýrství, Projekce a Konstrukce a Investice.