Technologie a Inženýrství

– zabývá se přípravou investičních záměrů  – od zpracování technicko-ekonomických námětů, rozvah, schémat, studií, chemicko-inženýrských výpočtů, návrhů nových a také zlepšování stávajících technologií, zpracování zadávacích podkladů stavby až po vlastní asistenci u projektování a uvedení do provozu.