Projekce a konstrukce

– zpracovává podklady pro investiční akce ve všech stupních projektové dokumentace s využitím kvalitních moderních 3D počítačových programů typu AutoCAD Plant 3D, Inventor. Ve spolupráci s pracovníky útvaru Investice zajišťují podklady a účastní se řízení za účelem získávání stavebního povolení, územních rozhodnutí apod.