Investice

– zajišťují vlastní realizaci investičních staveb v souladu s platnou legislativou.