FEPREN železité pigmenty

pro stavebnictví

Železité pigmenty FEPREN nachází široké uplatnění ve stavebnictví, a to zejména k probarvení betonových stavebních prvků - betonových dlaždic, zámkové dlažby, betonové střešní krytiny, umělého kamene, suchých omítkových směsí a asfaltu či bitumenu.

Pigmenty FEPREN splňují přísná kritéria pro použití ve stavebnictví definovaná harmonizovanou normou ČSN EN 12878. Vykazují dobrou povětrnostní odolnost, která je zajištěna tím, že se jedná o syntetické pigmenty na bázi stabilních oxidů železa. Světlostálost je potvrzena řadou testů na povětrnosti i v laboratoři. Obecně jsou oxidy železa odolné vůči alkáliím a vyznačují se vysokou barvící sílou, v případě pigmentů FEPREN® garantovanou faktem, že se jedná o syntetické pigmenty bez dalších přísad (plniv). Pigmenty FEPREN®, jsou-li správně aplikovány, vykazují dobrou dispergovatelnost (zapracování) do betonové směsi. Pigmenty na bázi oxidů železa jsou inertní a tudíž bezpečné pro životní prostředí.

Nabízené typy:
TP100
TP200
TP303
Y710
OG975
HM470A
SHD430
B630
BP600A
G820
CB840


Kontakt:
Technický servis
tel. +420 581 253 837
email: specialities@precheza.cz