Environmentální profil

V návaznosti na integrovanou politiku systémů řízení vydává Precheza a.s. jedenkrát ročně Zprávu o stavu životního prostředí, charakterizující hlavní aspekty činnosti Prechezy a.s. v oblasti životního prostředí.