Útvar Energetika zajišťuje dodávky energetických komodit (pára, plyn, elektřina) všem technologickým zařízením Prechezy, ale také externím organizacím působícím v areálu společnosti.

Pro tuto činnost vlastní a.s. Precheza příslušné licence.

Pro všechny provozy Prechezy i pro zákazníky zajišťuje útvar Energetika servis energetických zařízení.