Vánoční hvězda je symbolem na cestě za zdravím
21. 12. 2020

Vánoční hvězda je symbolem na cestě za zdravím

Novinka
Sbírka již 23 let pomáhá těžce nemocným dětem, které se léčí na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Šance Olomouc, o. p. s., ve spolupráci s rodinami léčených dětí, zdravotním personálem,
členy a přáteli Šance, ale především dobrovolníky, prodávají květinu Poinsettia jako symbol vánočních svátků, který nemocným dětem pomáhá na jejich cestě za zdravím. Projekt, který přináší radost na
straně jedné a pomoc na straně druhé, podporují zaměstnanci společnosti Precheza již několikátým rokem. V letošním roce jsme zakoupili více než 200 kusů vánočních hvězd v hodnotě téměř 17 tisíc
korun. Všem, kteří si květinu zakoupili, patří upřímné poděkování.
Podrobnější informace o sbírce najdete na www.vanocnihvezda.eu