Certifikace

Management společnosti a jeho jednotlivé součásti, zejména systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality a životního prostředí, jsou vystavěny na bázi celosvětově uznávaných standardů:

Jednotlivé výrobky jsou dále certifikovány na shodu s příslušnými legislativními a technickými předpisy. Odborný dohled provádějí externí autorizované osoby.